Χρήσιμη νομοθεσία - Δικηγορικό γραφείο TLC - Νομικοί Σύμβουλοι Θεσσαλονίκης

          
   Αρχική > Χρήσιμη νομοθεσία
 
- Ευρωπαϊκή Διαδικασία Μικροδιαφορών
Ευρωπαϊκή Διαδικασία Μικροδιαφορών ((Κανονισμός 861/2007 - L 199/1)) για αστικές και εμπορικές αξιώσεις μέχρι 5.000 ευρώ από οφειλέτες κατοίκους άλλων χωρών της ΕΕ.
- νέα διαδικασία υποβολής Ενδικοφανούς Προσφυγής
Δημοσιεύθηκε η Εγκύκλιος ΠΟΛ. 1064 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (Ειδική Διοικητική Διαδικασία - Ενδικοφανής προσφυγή), καθορισμός λεπτομερειών για τη λειτουργία της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), την εφαρμοστέα διαδικασία και τον τρόπο έκδοσης των αποφάσεων αυτής και ρύθμιση ζητημάτων καταβολής και αναστολής καταβολής του οφειλόμενου ποσού σε περίπτωση άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής». Με την Εγκύκλιο καθορίζονται οι λεπτομέρειες για τη λειτουργία της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), η διαδικασία υποβολής της ενδικοφανούς προσφυγής και της έκδοσης των αποφάσεων.
- Ομόρρυθμες Εταιρίες και Εμπορικοί αντιπρόσωποι
Ψηφίστηκε ο Ν. 4441/2016 με νέες ρυθμίσεις για ομόρρυθμες εταιρίες και τους εμπορικούς αντιπροσώπους
- Η απόφαση για την οικειοθελή αποκάλυψη εισοδημάτων - Διαδικασία υποβολής δηλώσεων
Εκδόθηκε η απόφαση για την οικειοθελή αποκάλυψη εισοδημάτων - Διαδικασία υποβολής δηλώσεων και λοιπές ρυθμίσεις
- Νέες ρυθμίσεις για Ομόρρυθμες Εταιρίες
Σημαντικές αλλαγές στο νόμο περί ομορρύθμων εταιριών
- Νέα νομοθεσία για τη σύσταση εταιριών
Δημοσιεύθηκε ο ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4441/2016 (ΦΕΚ 227/Α/6-12-2016) σχετικά με την "Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις" όπου προβλέπονται αλλαγές σχετικά με τις διαδικασίες σύστασης εμπορικών επιχειρήσεων με τη μορφή προσωπικών και κεφαλαιουχικών εμπορικών εταιρειών και συγκεκριμένα των ομορρύθμων εταιρειών, των ετερορρύθμων εταιρειών, των ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και των ανωνύμων εταιρειών.
- Παραγραφή Δικαιωμάτων του Δημοσίου
Με την ΠΟΛ 1154/2016 επιχειρείται η συγκεντρωτική καταγραφή και συστη­ματική παρουσίαση των διατάξεων που διέπουν την παραγραφή απαιτήσεων του Δημοσίου.
- Μεταγραφή πρακτικού συμβιβασμού
Μεταγραφή πρακτικού συμβιβασμού κατ’ αρθρ. 209 Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.
- Μείωση αντικειμενικών αξιών και μείωση φόρων
Αντιμετώπιση υποθέσεων φόρου κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και μεταβίβασης ακινήτων μετά την αναδρομική αναπροσαρμογή των τιμών του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας ακινήτων
 
Σελίδα 1 / 5   1 :: 2 :: 3 :: 4 :: 5 :: Επόμενη >|
 
 
Newsletter. Εισάγετε το e-mail σας για άμεση ενημέρωση:
Εγγραφή  Διαγραφή  
 
 
Το δικηγορικό γραφείο
Το γραφείο μας αποτελείται από ομάδα δικηγόρων με ευρύ φάσμα σπουδών και αυστηρό επαγγελματισμό. Παρέχονται υπηρεσίες νομικής συμβουλής σε πρόσωπα και εταιρίες, προκειμένου να αποφεύγονται οι πολυετείς δικαστικές διαμάχες. Σε περίπτωση δε δικαστικών αντιδικιών παρέχουμε άρτια υποστήριξη σε όλους τους τομείς ενασχόλησης, που αναλύονται επί μέρους, προσφέροντας νομικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου.
 
Τομείς ενασχόλησης
- Εμπορικό - Αστικό δίκαιο - Συμβουλευτική δικηγορία.
- Κατοχυρώσεις σημάτων, Αθέμιτος ανταγωνισμός
- Συμβάσεις δικαιόχρησης - franchise
- Εξυγίανση επιχειρήσεων
- Εξαγορές - Συνεργασίες - Διαπραγματεύσεις
- Πνευματική ιδιοκτησία - Σύσταση Μ.Κ.Ο.
- Φορολογικές υποθέσεις
- Ποινικές - εργατικές υποθέσεις
- Διαχείριση ακινήτων
 
Εμπορική διαμεσολάβηση
Η Διαμεσολάβηση (αγγλικ.: Mediation) είναι μια από τις εναλλακτικές μεθόδους επίλυσης διαφορών (αγγλικ.: alternative dispute resolution) με την οποία τα αντιμαχόμενα μέρη μέσω μιας κοινά αποδεκτής διαδικασίας και σε ουδέτερο τόπο, παρουσία και με την απαραίτητη βοήθεια ενός τρίτου προσώπου επιλογής τους, του διαμεσολαβητή, καταλήγουν σε μια κοινά αποδεκτή επίλυση της διαφοράς τους.
 
 
 
 

Δικηγορικό γραφείο - Νομικοί Σύμβουλοι Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, Βαλαωρίτου 25, 54625, Τηλ.: 2310 517679, Fax: 2310 265380, E-mail: