Κατοχυρώσεις σημάτων - Θέματα αθέμιτου ανταγωνισμού

          
   Αρχική > Τομείς ενασχόλησης > Κατοχυρώσεις σημάτων - Θέματα αθέμιτου ανταγωνισμού
 
Στο σύγχρονο κόσμο, η κατοχύρωση σημάτων-ευρεσιτεχνιών-βιομηχανικής ιδιοκτησίας αποτελούν εργαλεία, που δεν πρέπει να αφήνονται ανεκμετάλλευτα. Ο σοβαρός επιχειρηματίας φροντίζει για την κατοχύρωση των παραπάνω, που αποτελούν εν τέλει την περιουσία του, προτού ακόμη ξεκινήσει τη χρήση τους, ώστε να αποφευχθούν αντιδικίες, έριδες και εμπορικές ζημιές, που έχουν να κάνουν με τις συχνές απομιμήσεις, αντιγραφές και άλλες αθέμιτες πράξεις, που λαμβάνουν χώρα, όταν δεν έχει προηγηθεί σωστή προστασία ενός σήματος, μιας ευρεσιτεχνίας κ.ο.κ.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την άμεση κατοχύρωση οιουδήποτε σήματος, ευρεσιτεχνίας, βιομηχανικής ιδιοκτησίας, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Εξωτερικό.
Σε περιπτώσεις δε αθέμιτων πράξεων κατά ήδη χρησιμοποιούμενων σημάτων, ευρεσιτεχνιών κ.α., αναλαμβάνουν το χειρισμό των υποθέσεων πλέον ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων.
 
Newsletter. Εισάγετε το e-mail σας για άμεση ενημέρωση:
Εγγραφή  Διαγραφή  
 
 
Το δικηγορικό γραφείο
Το γραφείο μας αποτελείται από ομάδα δικηγόρων με ευρύ φάσμα σπουδών και αυστηρό επαγγελματισμό. Παρέχονται υπηρεσίες νομικής συμβουλής σε πρόσωπα και εταιρίες, προκειμένου να αποφεύγονται οι πολυετείς δικαστικές διαμάχες. Σε περίπτωση δε δικαστικών αντιδικιών παρέχουμε άρτια υποστήριξη σε όλους τους τομείς ενασχόλησης, που αναλύονται επί μέρους, προσφέροντας νομικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου.
 
Τομείς ενασχόλησης
- Εμπορικό - Αστικό δίκαιο - Συμβουλευτική δικηγορία.
- Κατοχυρώσεις σημάτων, Αθέμιτος ανταγωνισμός
- Συμβάσεις δικαιόχρησης - franchise
- Εξυγίανση επιχειρήσεων
- Εξαγορές - Συνεργασίες - Διαπραγματεύσεις
- Πνευματική ιδιοκτησία - Σύσταση Μ.Κ.Ο.
- Φορολογικές υποθέσεις
- Ποινικές - εργατικές υποθέσεις
- Διαχείριση ακινήτων
 
Εμπορική διαμεσολάβηση
Η Διαμεσολάβηση (αγγλικ.: Mediation) είναι μια από τις εναλλακτικές μεθόδους επίλυσης διαφορών (αγγλικ.: alternative dispute resolution) με την οποία τα αντιμαχόμενα μέρη μέσω μιας κοινά αποδεκτής διαδικασίας και σε ουδέτερο τόπο, παρουσία και με την απαραίτητη βοήθεια ενός τρίτου προσώπου επιλογής τους, του διαμεσολαβητή, καταλήγουν σε μια κοινά αποδεκτή επίλυση της διαφοράς τους.
 
 
 
 

Δικηγορικό γραφείο - Νομικοί Σύμβουλοι Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, Βαλαωρίτου 25, 54625, Τηλ.: 2310 517679, Fax: 2310 265380, E-mail: