Εξυγίανση επιχειρήσεων - Άρθρο 99 - Αναδιαπραγμάτευση δανείων

          
   Αρχική > Τομείς ενασχόλησης > Εξυγίανση επιχειρήσεων - Άρθρο 99 - Αναδιαπραγμάτευση δανείων
 
Σε περιόδους βαθιάς κρίσης, απαιτούνται γρήγορα και αποδοτικά μέτρα, ώστε να διατηρηθεί ζωντανή μια επιχείρηση. 'Ενα από τα εργαλεία αυτά είναι και η αίτηση εξυγίανσης του άρθρου 99 του Ν. Πτωχευτικού Κώδικα. Στις περιπτώσεις αυτές αναλαμβάνουμε, με τη βοήθεια συνεργατών οικονομολόγων, την προετοιμασία του υποψηφίου για την αίτηση εξυγίανσης καθώς και, σε περίπτωση ευδοκίμησης της αίτησης, τη διαπραγμάτευση με τους δανειστές, μέχρι την οριστική επίλυση της υπόθεσης.
Επιπρόσθετα, αναλαμβάνουμε εκ μέρους εταιριών με τη βοήθεια συνεργατών οικονομολόγων την επαναδιαπραγμάτευση των δανειακών τους υποχρεώσεων και εν γένει των οφειλών τους, προκειμένου να επιτευχθούν καλύτεροι όροι αποπληρωμής.
Τέλος, αναλαμβάνουμε την υπαγωγή προσώπων στο νόμο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά του Ν. 3869.2010.
 
Newsletter. Εισάγετε το e-mail σας για άμεση ενημέρωση:
Εγγραφή  Διαγραφή  
 
 
Το δικηγορικό γραφείο
Το γραφείο μας αποτελείται από ομάδα δικηγόρων με ευρύ φάσμα σπουδών και αυστηρό επαγγελματισμό. Παρέχονται υπηρεσίες νομικής συμβουλής σε πρόσωπα και εταιρίες, προκειμένου να αποφεύγονται οι πολυετείς δικαστικές διαμάχες. Σε περίπτωση δε δικαστικών αντιδικιών παρέχουμε άρτια υποστήριξη σε όλους τους τομείς ενασχόλησης, που αναλύονται επί μέρους, προσφέροντας νομικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου.
 
Τομείς ενασχόλησης
- Εμπορικό - Αστικό δίκαιο - Συμβουλευτική δικηγορία.
- Κατοχυρώσεις σημάτων, Αθέμιτος ανταγωνισμός
- Συμβάσεις δικαιόχρησης - franchise
- Εξυγίανση επιχειρήσεων
- Εξαγορές - Συνεργασίες - Διαπραγματεύσεις
- Πνευματική ιδιοκτησία - Σύσταση Μ.Κ.Ο.
- Φορολογικές υποθέσεις
- Ποινικές - εργατικές υποθέσεις
- Διαχείριση ακινήτων
 
Εμπορική διαμεσολάβηση
Η Διαμεσολάβηση (αγγλικ.: Mediation) είναι μια από τις εναλλακτικές μεθόδους επίλυσης διαφορών (αγγλικ.: alternative dispute resolution) με την οποία τα αντιμαχόμενα μέρη μέσω μιας κοινά αποδεκτής διαδικασίας και σε ουδέτερο τόπο, παρουσία και με την απαραίτητη βοήθεια ενός τρίτου προσώπου επιλογής τους, του διαμεσολαβητή, καταλήγουν σε μια κοινά αποδεκτή επίλυση της διαφοράς τους.
 
 
 
 

Δικηγορικό γραφείο - Νομικοί Σύμβουλοι Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, Βαλαωρίτου 25, 54625, Τηλ.: 2310 517679, Fax: 2310 265380, E-mail: