TLC - Thessaloniki Legal Consulting - Thessaloniki Law Firm - Greece
          
   НАШАТА АДВОКАТСКА КАНТОРА
 
Нашата адвокатска кантора се сьстои от адвокати на широк спектьр на обучение и строг професионализьм. Се дават услуги на правен сьвет за граждани и фирми за да се отбягват многогодишни спорове. В случай на сьдебни спорове даваме пьлна поддрьжка на всички области на занимание които са анализирани както следва и предлагаме правни услуги на високо ниво.
Чрез една мрежа от сьтрудници в Гьрция и в чужбина име вьзможност за представяне на всяко място. Нашата адвокатска кантора участвува активно в подготовка на конференции и семинари по теми на разговор главно на тьрговското право и на тьрговското посредничество.
Езици на работа и комуникация са грьцки, френски и немски език.
 
Newsletter. Enter your e-mail for immediate information:
Subscribe  Unsubscribe  
 
 
НАШАТА АДВОКАТСКА КАНТОРА
Il nostro Ufficio Legale e composto da un gruppo d’ Avvocati con una vasta gamma di studi e con una stretta professionalita. Si prestano dei servici di consulenza legale ai soggetti e alle imprese di evitare conflitti giudiziari di molti anni. In caso di conflitti giudiziari noi prestiamo il supporto integro a tutti gli settori dell’ occupazione, analizzati come il segue, oferendo degli servici legali di un livello alto. Нашата адвокатска кантора се сьстои от адвокати на широк спектьр на обучение и строг професионализьм. Се дават услуги на правен сьвет за граждани и фирми за да се отбягват многогодишни спорове. В случай на сьдебни спорове даваме пьлна поддрьжка на всички области на занимание които са анализирани както следва и предлагаме правни услуги на високо ниво.
 
Области на занимание
- Сьздаване на нови компани в Гьрция - Сьздаване на клонове на чуждестрани компани в Гьрция
- Покупки и продажби на недвижими имоти
- Регистрации на марки - Вьпроси на нелоялна конкуренция
- Договори Franchise
- Предобити – Тьрговски дружества – Тьрговски преговори
- Интелектуална собственост – Неправителствени организации
- Даньчни вьпроси
- Наказателни дела
 
 
 
 

TLC - Thessaloniki Legal Consulting, Юридически Сьветници в Солун, Улица Валаориту номер 25, П.К. 546 25, Телефон 0030+2310 517679, Факс 0030+2310 265380, E-mail: