Δικηγορικό γραφείο στη Θεσσαλονίκη

          
 
Newsletter. Εισάγετε το e-mail σας για άμεση ενημέρωση:
Εγγραφή  Διαγραφή  
 
Theocharis Legal Consulting - TLC
Δημήτρης Θεοχάρης & Συνεργάτες - Δικηγορικό γραφείο
 

Το δικηγορικό γραφείο Δημήτρη Θεοχάρη & Συνεργατών - (Theocharis Legal Consulting - TLC) βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και αποτελείται από μία ομάδα δικηγόρων, χαρακτηριστικά των οποίων είναι το ευρύ φάσμα σπουδών και ο αυστηρός επαγγελματισμός. Παρέχουμε νομικές συμβουλές τόσο σε πρόσωπα όσο και σε εταιρίες για την επίλυση των υποθέσεων αποφεύγοντας τις δικαστικές διαμάχες.

Στις υποθέσεις δικαστικών αντιδικιών, υποστηρίζουμε τους πελάτες μας σε όλους τους τομείς ενασχόλησης μας.
Έδρα του δικηγορικού γραφείου είναι η Θεσσαλονίκη. Μέσω ενός δικτύου συνεργατών, εντός και εκτός Ελλάδας, μπορούμε να εκπροσωπήσουμε τους πελάτες μας οπουδήποτε.

Οι τομείς των δραστηριοτήτων του δικηγορικού γραφείου είναι το εμπορικό και το αστικό δίκαιο, η συμβουλευτική δικηγορία, οι κατοχυρώσεις σημάτων, ο αθέμιτος ανταγωνισμός, οι συμβάσεις δικαιόχρησης - franchise, η εξυγίανση επιχειρήσεων, οι εξαγορές, συνεργασίες και διαπραγματεύσεις, τα θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας, η σύσταση Μ.Κ.Ο., οι φορολογικές, ποινικές και εργατικές υποθέσεις καθώς και η διαχείριση ακινήτων.

Συμμετέχουμε στην προετοιμασία συνεδρίων και ημερίδων σχετικά με το εμπορικό δίκαιο και την εμπορική διαμεσολάβηση.


* Μόλις δημοσιεύτηκε από τη Νομική Βιβλιοθήκη το βιβλίο του ιδρυτή του γραφείου, Δημήτρη Θεοχάρη, σχετικά με τη διαμεσολάβηση, όπως ισχύει διεθνώς, και την κατά άρθρο ερμηνεία του Νόμου 3898/2010. Μπορείτε να το βρείτε στο σχετικό link

 
Τελευταία Νέα - Ανακοινώσεις
Προστασία κατά μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης του ΚΕΑΟ
ΣτΕ: Το Δημόσιο πρέπει να αποζημιώσει με τεράστιο ποσό ιδιοκτήτη ακινήτου για τη Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης
Αρειος Πάγος: Οι εργοδότες έχουν δικαίωμα πρόσβασης στους υπολογιστές των εργαζομένων
Ψηφίστηκε ο Ν. 4441/2016 με νέες ρυθμίσεις για ομόρρυθμες εταιρίες και τους εμπορικούς αντιπροσώπους
Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (πρώην Κοινοτικό Σήμα). Προϋποθέσεις προστασίας αυτού σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 207/2009 και τον παλαιό νόμο περί σημάτων Ν. 2239/1994. Όνομα χώρου στο διαδίκτυο (domain name). Ένδικη προστασία των Σημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης «ALIBABA» (ιδίως του «alibaba.com»).
Εκδόθηκε η απόφαση για την οικειοθελή αποκάλυψη εισοδημάτων - Διαδικασία υποβολής δηλώσεων και λοιπές ρυθμίσεις
Σημαντικές αλλαγές στο νόμο περί ομορρύθμων εταιριών
Πρόσφατη δικαστική απόφαση έκρινε πως η φορολογική αρχή είναι αυτή που πρέπει, ιδίως, να διαπιστώσει, κατά τρόπο αρκούντως τεκμηριωμένο (ακόμα και με έμμεσες αποδείξεις), ότι ο επιτηδευματίας εισέπραξε το επίμαχο ποσό ως αμοιβή για την παροχή υπηρεσιών, στο πλαίσιο της επαγγελματικής του δραστηριότητας
η υπ' αριθμ. 886/2016 απόφαση του ΣτΕ, έκρινε ότι σε περίπτωση διαπίστωσης αποκλίσεως των τραπεζικών καταθέσεων δικηγόρου με το δηλωθέν εισόδημά του, η φορολογική αρχή οφείλει να αποδείξει ότι ο επιτηδευματίας (δικηγόρος) εισέπραξε το επίμαχο ποσό ως αμοιβή για την παροχή υπηρεσιών, στο πλαίσιο της επαγγελματικής του δραστηριότητας.
Η παράταση παραγραφής των δύο ετών που προβλέπεται στο άρθρο 22 του ν. 4203/2013, αφορά μεν τις χρήσεις 2006 και 2007, η παραγραφή οποίων έληγε στις 31-12-2013, όμως, δεν ισχύει αν δεν συντρέχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις και δη πρέπει να έχουν αποσταλεί μέχρι 31-12-2013, στοιχεία σε ελληνική δικαστική, φορολογική, ελεγκτική ή άλλη αρχή από άλλα κράτη – μέλη της Ε.Ε. ή τρίτες χώρες ή να εκκρεμεί, κατόπιν αιτήματος των ανωτέρω ελληνικών αρχών η αποστολή στοιχείων, ή να έχει εκδοθεί εισαγγελική παραγγελία, εντολή ελέγχου κλπ μέχρι την ημερομηνία αυτή (31-12-2013).

 
 
 

Δικηγορικό γραφείο - Νομικοί Σύμβουλοι Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, Βαλαωρίτου 25, 54625, Τηλ.: 2310 517679, Fax: 2310 265380, E-mail: