Δικηγορικό γραφείο στη Θεσσαλονίκη

          
 
Newsletter. Εισάγετε το e-mail σας για άμεση ενημέρωση:
Εγγραφή  Διαγραφή  
 
Theocharis Legal Consulting - TLC
Δημήτρης Θεοχάρης & Συνεργάτες - Δικηγορικό γραφείο
 

Το δικηγορικό γραφείο Δημήτρη Θεοχάρη & Συνεργατών - (Theocharis Legal Consulting - TLC) βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και αποτελείται από μία ομάδα δικηγόρων, χαρακτηριστικά των οποίων είναι το ευρύ φάσμα σπουδών και ο αυστηρός επαγγελματισμός. Παρέχουμε νομικές συμβουλές τόσο σε πρόσωπα όσο και σε εταιρίες για την επίλυση των υποθέσεων αποφεύγοντας τις δικαστικές διαμάχες.

Στις υποθέσεις δικαστικών αντιδικιών, υποστηρίζουμε τους πελάτες μας σε όλους τους τομείς ενασχόλησης μας.
Έδρα του δικηγορικού γραφείου είναι η Θεσσαλονίκη. Μέσω ενός δικτύου συνεργατών, εντός και εκτός Ελλάδας, μπορούμε να εκπροσωπήσουμε τους πελάτες μας οπουδήποτε.

Οι τομείς των δραστηριοτήτων του δικηγορικού γραφείου είναι το εμπορικό και το αστικό δίκαιο, η συμβουλευτική δικηγορία, οι κατοχυρώσεις σημάτων, ο αθέμιτος ανταγωνισμός, οι συμβάσεις δικαιόχρησης - franchise, η εξυγίανση επιχειρήσεων, οι εξαγορές, συνεργασίες και διαπραγματεύσεις, τα θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας, η σύσταση Μ.Κ.Ο., οι φορολογικές, ποινικές και εργατικές υποθέσεις καθώς και η διαχείριση ακινήτων.

Συμμετέχουμε στην προετοιμασία συνεδρίων και ημερίδων σχετικά με το εμπορικό δίκαιο και την εμπορική διαμεσολάβηση.


* Μόλις δημοσιεύτηκε από τη Νομική Βιβλιοθήκη το βιβλίο του ιδρυτή του γραφείου, Δημήτρη Θεοχάρη, σχετικά με τη διαμεσολάβηση, όπως ισχύει διεθνώς, και την κατά άρθρο ερμηνεία του Νόμου 3898/2010. Μπορείτε να το βρείτε στο σχετικό link

 
Τελευταία Νέα - Ανακοινώσεις
Κοινοποίηση των διατάξεων του Ν.4469/2017 που αφορούν τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων
Ύπαρξη ή μη ευθύνης εκπροσώπου της απορροφήσασας ημεδαπής ανώνυμης εταιρείας για χρέη προς το Δημόσιο της απορροφηθείσας, τα οποία ανάγονται σε χρόνο πριν από τη συγχώνευση.
Αλλαγή της νομολογίας για την επίσχεση εργασίας από τον Άρειο Πάγο
Κρύβει παγίδες ο εξωδικαστικός συμβιβασμός για 300.000 επιχειρήσεις
H υπ' αριθμ. 1738/2017 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, που έκρινε ότι οι συνεχείς παρατάσεις παραγραφής των φορολογικών αξιώσεων του Δημοσίου σε υποθέσεις φοροδιαφυγής είναι αντίθετες με το Σύνταγμα.
Εξωδικαστικός μηχανισμός-ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 32320/1841/11.7.2017
Εξωδικαστικός μηχανισμός-ΠΟΛ.1105/2017
Νόμιμη η χρήση ως αποδεικτικού υλικού των δεδομένων επικοινωνίας που προέρχονται από την άρση του απορρήτου τηλεφωνικών επικοινωνιών
Ευρωπαϊκή Διαδικασία Μικροδιαφορών ((Κανονισμός 861/2007 - L 199/1)) για αστικές και εμπορικές αξιώσεις μέχρι 5.000 ευρώ από οφειλέτες κατοίκους άλλων χωρών της ΕΕ.
Ερμηνεία Κανονισμού (ΕΚ) 44/2001. Ρήτρα παρέκτασης διεθνούς δικαιοδοσίας περιεχόμενη σε ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ εταιριών και αδικοπρακτική συμπεριφορά
Μόνη η μη καταβολή των δεδουλευμένων αποδοχών του μισθωτού, έστω και μακροχρόνια, δεν αρκεί να θεμελιώσει την έννοια της βλαπτικής μεταβολής των όρων της σύμβασης εργασίας του, αν δεν συνδέεται και με την πρόθεση του εργοδότη να εξαναγκάσει αυτόν σε παραίτηση προκειμένου να αποφύγει την καταβολή σ’ αυτόν της αποζημίωσης απόλυσης.
Οδηγός για τα Δικαιώματα του Δικηγόρου

 
 
 

Δικηγορικό γραφείο - Νομικοί Σύμβουλοι Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, Βαλαωρίτου 25, 54625, Τηλ.: 2310 517679, Fax: 2310 265380, E-mail: