Δικηγορικό γραφείο στη Θεσσαλονίκη

          
 
Newsletter. Εισάγετε το e-mail σας για άμεση ενημέρωση:
Εγγραφή  Διαγραφή  
 
Theocharis Legal Consulting - TLC
Δημήτρης Θεοχάρης & Συνεργάτες - Δικηγορικό γραφείο
 

Το δικηγορικό γραφείο Δημήτρη Θεοχάρη & Συνεργατών - (Theocharis Legal Consulting - TLC) βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και αποτελείται από μία ομάδα δικηγόρων, χαρακτηριστικά των οποίων είναι το ευρύ φάσμα σπουδών και ο αυστηρός επαγγελματισμός. Παρέχουμε νομικές συμβουλές τόσο σε πρόσωπα όσο και σε εταιρίες για την επίλυση των υποθέσεων αποφεύγοντας τις δικαστικές διαμάχες.

Στις υποθέσεις δικαστικών αντιδικιών, υποστηρίζουμε τους πελάτες μας σε όλους τους τομείς ενασχόλησης μας.
Έδρα του δικηγορικού γραφείου είναι η Θεσσαλονίκη. Μέσω ενός δικτύου συνεργατών, εντός και εκτός Ελλάδας, μπορούμε να εκπροσωπήσουμε τους πελάτες μας οπουδήποτε.

Οι τομείς των δραστηριοτήτων του δικηγορικού γραφείου είναι το εμπορικό και το αστικό δίκαιο, η συμβουλευτική δικηγορία, οι κατοχυρώσεις σημάτων, ο αθέμιτος ανταγωνισμός, οι συμβάσεις δικαιόχρησης - franchise, η εξυγίανση επιχειρήσεων, οι εξαγορές, συνεργασίες και διαπραγματεύσεις, τα θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας, η σύσταση Μ.Κ.Ο., οι φορολογικές, ποινικές και εργατικές υποθέσεις καθώς και η διαχείριση ακινήτων.

Συμμετέχουμε στην προετοιμασία συνεδρίων και ημερίδων σχετικά με το εμπορικό δίκαιο και την εμπορική διαμεσολάβηση.


* Μόλις δημοσιεύτηκε από τη Νομική Βιβλιοθήκη το βιβλίο του ιδρυτή του γραφείου, Δημήτρη Θεοχάρη, σχετικά με τη διαμεσολάβηση, όπως ισχύει διεθνώς, και την κατά άρθρο ερμηνεία του Νόμου 3898/2010. Μπορείτε να το βρείτε στο σχετικό link

 
Τελευταία Νέα - Ανακοινώσεις
Νόμιμη η χρήση ως αποδεικτικού υλικού των δεδομένων επικοινωνίας που προέρχονται από την άρση του απορρήτου τηλεφωνικών επικοινωνιών
Ευρωπαϊκή Διαδικασία Μικροδιαφορών ((Κανονισμός 861/2007 - L 199/1)) για αστικές και εμπορικές αξιώσεις μέχρι 5.000 ευρώ από οφειλέτες κατοίκους άλλων χωρών της ΕΕ.
Ερμηνεία Κανονισμού (ΕΚ) 44/2001. Ρήτρα παρέκτασης διεθνούς δικαιοδοσίας περιεχόμενη σε ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ εταιριών και αδικοπρακτική συμπεριφορά
Μόνη η μη καταβολή των δεδουλευμένων αποδοχών του μισθωτού, έστω και μακροχρόνια, δεν αρκεί να θεμελιώσει την έννοια της βλαπτικής μεταβολής των όρων της σύμβασης εργασίας του, αν δεν συνδέεται και με την πρόθεση του εργοδότη να εξαναγκάσει αυτόν σε παραίτηση προκειμένου να αποφύγει την καταβολή σ’ αυτόν της αποζημίωσης απόλυσης.
Οδηγός για τα Δικαιώματα του Δικηγόρου
Tο ΔΕΕ κλήθηκε να ερμηνεύσει τις παραπάνω διατάξεις για να απαντήσει στο ερώτημα, πώς αποδεικνύεται η ελαττωματικότητα εμβολίου, όταν επικρατεί σχετικά έλλειψη ομοφωνίας στην επιστημονική κοινότητα.
Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα παρέχει διευκρινίσεις αναφορικά με ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων που ανακύπτουν από την ανάρτηση κατάστασης κοινοχρήστων.
Δημοσιεύθηκε η Εγκύκλιος ΠΟΛ. 1064 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (Ειδική Διοικητική Διαδικασία - Ενδικοφανής προσφυγή), καθορισμός λεπτομερειών για τη λειτουργία της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), την εφαρμοστέα διαδικασία και τον τρόπο έκδοσης των αποφάσεων αυτής και ρύθμιση ζητημάτων καταβολής και αναστολής καταβολής του οφειλόμενου ποσού σε περίπτωση άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής». Με την Εγκύκλιο καθορίζονται οι λεπτομέρειες για τη λειτουργία της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), η διαδικασία υποβολής της ενδικοφανούς προσφυγής και της έκδοσης των αποφάσεων.
TΟ ΝΕΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΥΠΟΥ AIRBNB: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
Κατάσχεση εις χείρας τρίτου: Αγωγή αποζημίωσης του κατασχόντος λόγω παράλειψης δήλωσης του τρίτου
Χρήσιμη εγκύκλιος του Γ.Ε.Μ.Η. για τη μετατροπή ατομικής Επιχείρησης σε Ι.Κ.Ε.

 
 
 

Δικηγορικό γραφείο - Νομικοί Σύμβουλοι Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, Βαλαωρίτου 25, 54625, Τηλ.: 2310 517679, Fax: 2310 265380, E-mail: